Löner

– Jag förstår inte alla regler för löner och arbetsgivaransvar …

Men det gör vi! Reglerna kring lönerna och arbetsgivaransvaret är många och krångliga. Det krävs mycket kunskap om de aktuella avtalen, lagarna och reglerna – men vi ser till att de anställda i ditt företag får korrekt lön i rätt tid. Du bestämmer själv hur stor del av företagets lönehantering vi ska hjälpa till med!

Vi svarar på dina frågor!

Zara Nordhjelm

Kontakta Zara

Telefon: 0152-750043
E-mail: zara@ekwit.se