Ekwit AB är en redovisningsbyrå med sex anställda och kontor i Strängnäs. Våra kunder finns huvudsakligen i Eskilstuna och Strängnäs, övriga Mälardalen samt i Stockholmsregionen. I den digitala redovisningsvärlden är som bekant stora geografiska avstånd inte ett hinder för ett gott samarbete.
Våra kunder och är till största delen små och medelstora företag. Vi arbetar med allt från löpande bokföring, bokslut, löner, månadsrapporter och deklarationer till att vara bollplank för bolagens ägare och styrelse. I många av våra uppdrag ingår uppdraget att ta fram förslag på budget och presentera likviditetsbehovet, vilket innebär att vi kan vara skillnaden för ett företag som redan i uppstarten stöter på problem.

Varför välja oss?

Våra rådgivare vet vad de kan och hänger med i den digitala utvecklingen

Man kan se oss som en insatt och engagerad arbetspartner

Trots all digitalisering, drar vi oss inte för kunder som vill fortsätta med papper

Vi är flexibla och nyfikna

Ekwit AB är medlem i Srf konsulterna och har ansvarsförsäkring