Bokföring & Redovisning

– Vad kan jag få hjälp med?

Vi sköter din redovisning snabbt och lätt med moderna programvaror i ett digitalt flöde. Tillsammans skapar vi en skräddarsydd lösning för ditt företag – du bestämmer i vilken utsträckning vi tar hand om din administration.
Vi gör allt från löpande bokföring till att bara vara rådgivare och medverka vid bokslut och månadsavstämningar. Du kan hantera din redovisning när som helst och var som helst eftersom vi sköter vi den via molntjänster ex. Fortnox.

– Hur går det till?

Genom vår kundportal lämnar du material till oss digitalt. Pappersflödet minimerar vi genom fakturaskanning och digital kvittoredovisning – vilket sparar tid i alla ändar!

– Jag vet inte hur mycket hjälp jag behöver!

Om du vill sköta din redovisning själv, kan vi hjälpa dig att hitta ett bra och tidseffektivt arbetssätt och kan hoppa in och hjälpa till lite extra kompetens om det behövs då och då.
Det spelar ingen roll om du har bokfört själv – när räkenskapsåret är slut, kan vi ändå upprätta bokslut åt dig.
Trots all digitalisering, drar vi oss inte för kunder som vill fortsätta med papper, pärmar och kvitton. Välkomna ska ni vara – vi tycker fortfarande att det kan vara lite trevligt att hålla i ett meterlångt kvitto!”

Har du fler frågor?

Kontakta Fredrik

Telefon: 0152-750042
Mobil: 0733-30 16 00
E-mail: fredde@ekwit.se